รายการ Science Guide ในตอนนี้เราจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยว พร้อมเรียนรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ ที่อยู่รอบๆ ตัว กันที่จังหวัดลำพูน เริ่มต้นด้วยการไปไหว้พระ และพระเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

จากนั้นไปเรียนรู้เรื่องราวสำคัญ วิถีชีวิตของเมืองลำพูน ผ่านการจัดแสดงโบราณวัตถุ และศิลปะวัตถุ ที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน ไปชมประติมากรรมปูนปั้นที่สวยงาม ที่วัดสันป่ายางหลวง ชมเจดีย์โบราณ ที่ทำจากอิธ ที่วัดจามเทวี ก่อนที่จะพักเหนื่อย ด้วยการไปชิมข้าวซอยลำไย ที่บ้านข้าวซอยลำไยลำพูน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,