รายการ Science Guide ในตอนนี้จะนำทุกท่านไปท่องเที่ยว พร้อมเรียนรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ ที่อยู่รอบๆ ตัว ที่บางน้ำผึ้ง แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร เราเริ่มต้นที่การปั่นจักรยาน บนเส้นทางอนุรักษ์ธรรมชาติ ของชุมชนบางน้ำผึ้ง จากนั้นไปทำความรู้จัก และเรียนรู้เรื่องราวสารพัดประโยชน์ จากส่วนประกอบต่างๆ ของต้นจาก ปิดท้ายด้วยการเดินทางไปเรียนรู้เรื่องราวของ การเพาะเลี้ยงเห็ด การเก็บและแปรรูปเห็ด ที่ฟาร์มเห็ดช่างแดง

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,