รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน Chevron Enjoy Science: Young Makers Contest

 

Tags: , , , , , , , , , , ,