รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน The Internet of Things

 

Tags: , , , , , , , ,