รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ลดต้นทุนการเพาะสัตว์น้ำด้วยเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์สำหรับสัตว์น้ำ

 

Tags: , , , , , , , , , , ,