ทุกวันนี้คนพิการกับผู้สูงอายุ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีกว่าแต่ก่อนมาก ส่วนหนึ่งก็เพราะเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามาช่วยได้มาก และเร็วๆ นี้ หลายหน่วยงานกำลังจะรวมตัวกัน จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทางด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการขึ้น

ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก หรือ i-CREATe 2016 ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการนำเสนอผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ สำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ

 

Tags: , , , , , , , , , ,