รายการ Science Guide ในวันหยุดสุดพิเศษแบบนี้ ดร.ชิ้น จะพาน้องเอ๋และคุณผู้ชม ไปเที่ยวหาความรู้ที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณของ โรงพยาบาลศิริราชนั่นเอง แต่เดิมเป็นสถานีรถไฟกรุงธนบุรี แต่ได้ถูกปรับปรุงใหม่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ กลายแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในช่วงต่างๆ ที่น่าติดตาม อีกทั้งยังเป็นแหล่งความรู้ทางการแพทย์ ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเยาวชนที่อยากจะเรียนในสาขานี้ รับรองได้ว่า ดูจบแล้ว ต้องอยากมาเที่ยวอย่างแน่นอน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,