รายการ Science Guide ในวันหยุดสุดพิเศษครั้งนี้ จะพาคุณผู้ชมไปดูพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของเรา ผ่านการบอกเล่าจากคณะพิธีกรรายการ ได้แก่ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ , ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน, ดร.ระพี บุญเปลื้อง, ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน และ คุณบุณณดา สุปิยพันธุ์ รับรองได้ว่าเมื่อดูรายการจบแล้ว คุณผู้ชมจะได้แง่คิด และปรัชญาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการพัฒนาประเทศชาติ บอกได้คำเดียวว่า “พ่อ” คือ นักวิทยาศาสตร์ อย่างแท้จริง

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,