การบรรยายพิเศษเรื่อง “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ” โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในงาน NSTDA Investors’ Day 2017 ภายใต้งาน Thailand Tech Show 2017 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ที่ สวทช. จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อินโนฟิวชั่น : เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม (INNO-FUSION : Power Up Business with STI)

เทคโนโลยีใหม่ ถูกสร้างและพัฒนาตลอดเวลา โดยก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์และโลกธุรกิจ เราควรมีการคาดการณ์ถึงเทคโนโลยีในอนาคตที่ควรจับตามอง เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมและเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจใหม่ๆ

การบรรยายนี้เป็นการสื่อสารเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะส่งผลกระทบในช่วงเวลา 5-10 ปีข้างหน้า เพื่อให้ผู้ประกอบการและคนทั่วไปเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสม โดยเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจจากศูนย์วิจัยแห่งชาติใน สวทช. และเทคโนโลยีเชิงสุขภาพ หรือการดำรงชีวิตในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่าง เช่น เทคโนโลยีอาหารและการแพทย์ เน้นเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และอาหารแบบจำเพาะบุคคล เทคโนโลยีที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนไปพร้อมๆ กับปัญหาการขาดแคลนเนื้อสัตว์ เทคโนโลยีที่การเข้าถึงข้อมูลการแพทย์ส่วนบุคคล

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,