กิจกรรมฐานการทดลองทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชน วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานีกิจกรรมฐานการทดลอง “พิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติ”
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม CC-305


กิจกรรมฐานการทดลอง “รู้จักเห็ดรา”
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม CC-403


กิจกรรมฐานการทดลอง “ข้าวคนละคำ”
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม CC-404


กิจกรรมฐานการทดลอง “มหัศจรรย์นาโน”
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม CC-306


กิจกรรมฐานการทดลอง “วิทยาศาสตร์แสนสนุก I”
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม CC-307


กิจกรรมฐานการทดลอง “วิทยาศาสตร์แสนสนุก II”
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม CC-307

 

Tags: , , , , , , , , , , ,