รายการ Science Guide วันหยุดพิเศษ 6 เม.ย.61 นี้ ดร.เต้ และ น้องเอ๋ จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยว จังหวัดราชบุรี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก กทม. มากนัก มาชมตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงราชบุรี, การเพาะเลี้ยงปลาทอง, วิถีชีวิตผู้ผลิตถั่วงอกแบบโบราณ กับสายน้ำที่ไหลคู่ชุมชนแห่งนี้มาช้านาน และโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา เถ้า ฮง ไถ่ สินค้าขึ้นชื่อทั้งในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ ทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อย่างไรติดตามชมให้ได้นะครับ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,