การนำเสนอผลงานวิจัย (Technology Pitching) กลุ่มการแพทย์, เวชสำอางค์ และเวชภัณฑ์ ในหัวข้อ “เครื่องอบแห้งแบบตู้โดยใช้อากาศอบแห้งที่มีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ” ในงาน Thailand Tech Show 2018 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง MR 218 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

นักวิจัย
ดร.ณเรศ มีโส
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบตู้ โดยใช้อากาศอบแห้งที่มีอุณหภูมิต่ำ และความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ จะทำให้ความชื้นสมดุลของข้าวเคลือบดอกไม้กินได้ ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงอยู่ในระดับต่ำกว่าการอบแห้ง ด้วยเครื่องอบแห้งแบบตู้โดยใช้อากาศอบแห้งทั่วไป ที่มีอุณหภูมิต่ำ (อากาศอบแห้งที่มีอุณหภูมิต่ำ และความชื้นสัมพัทธ์สูง) ซึ่งจะส่งผลทำให้การลดความชื้นของข้าวเคลือบดอกไม้กินได้ฯ ที่ทำการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบตู้ โดยใช้อากาศอบแห้งที่มีอุณหภูมิต่ำ และความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ ถึงระดับความชื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเก็บรักษา (11-12% มาตรฐานปียก (Wet basis, w.b.)) ใช้เวลาการอบแห้ง เร็วกว่าการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบตู้ โดยใช้อากาศอบแห้งทั่วไปที่มีอุณหภูมิต่ำ

นอกจากนี้ ผลพลอยได้ของการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบตู้ โดยใช้อากาศอบแห้งที่มีอุณหภูมิต่ำ และความชื้นสัมพัทธ์ต่ำดังกล่าวนี้ ยังส่งผลทำให้คุณภาพของข้าวเคลือบดอกไม้กินได้ฯ หลังการอบแห้งโดยเฉพาะสี มีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า การอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบตู้ โดยใช้อากาศอบแห้งทั่วไปที่มีอุณหภูมิต่ำ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,