การนำเสนอผลงานวิจัย (Technology Pitching) กลุ่มเกษตร/ประมง, อาหาร/เครื่องดื่ม, สื่อการเรียน ในหัวข้อ “อุปกรณ์เช็คขั้วไฟและสายดิน” ในงาน Thailand Tech Show 2018 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง MR 220 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

นักวิจัย
ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สายดินเป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าขั้นพื้นฐานตาม มอก.166-2549 ซึ่งไม่สามารถทราบได้ว่าสายดินและขั้วไฟที่บ้านมีลักษณะเป็นอย่างไร ซึ่งอุปกรณ์เช็คขั้วไฟและสายดินนั้น จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยตรวจเช็ค ทำให้สามารถทราบสถานะระบบไฟฟ้าภายในบ้าน จุดเด่นของอุปกรณ์เช็คขั้วไฟและสายดินคือ ตัวเล็ก พกพาสะดวก ใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบอุปกรณ์ตัวนี้เข้ากับเต้ารับไฟภายในบ้าน อุปกรณ์จะแสดงสถานะของเต้าไฟนั้นๆ ออกมาเป็นรูปของสีเพื่อแปลผล ทำให้เข้าใจง่าย

 

Tags: , , , , , , , ,