สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดการแข่งขัน “Maker Startup ครั้งที่ 1” ในหัวข้อโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) โดยบรรดาเหล่า Maker ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการฝึกอบรมกระบวนการสร้างนวัตกรร มเพื่อตั้งเป็นธุรกิจสตาร์ตอัป จากนั้นจะจับคู่กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรม IoT มาแก้ปัญหาที่มีอยู่ในโรงงาน โดยใช้บริการแพลตฟอร์ม IoT ของ สวทช ชื่อ NETPIE ถือเป็นการเตรียมความพร้อมโรงงานไทยต่อความเปลี่ยนแปลงสู่ Smart Factory

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ณ อาคารกสิกร บิซิเนส – เทคโนโลยี กรุ๊ป จ.นนทบุรี (ถ้ายาวไปตัดตรงไฮไลต์ออก) ได้ผู้ชนะคือ ทีม NU MakerClub และบริษัทวุฒิศักดิ์ เอ สเธติค แคร์ จำกัด รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ ทีม The Technology heat และบริษัทก้องเกียรติเท็กซ์ไทล์ จำกัด และรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ทีม A.S. ARM และบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

Tags: , , , , , , , , ,