รางวัลชนะเลิศ
การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช.
โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ชื่อผลงาน: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่พัฒนาโดยใช้นาโนเทคโนโลยี (Cosmeceutical)

วัยรุ่นสาวไฟแรง ผู้ใฝ่ฝันจะสร้างธุรกิจเวชสำอางเป็นของตัวเอง​ เธอกำลังประสบปัญหาไม่มีผู้ให้คำปรึกษาที่ดีให้กับเธอได้เลย​ ไม่ว่าจะเป็นแฟน​ เพื่อน​ หรือแม่ของเธอ​เอง​ แต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น​ มีหญิงสาวปริศนาหน้าสวยคนหนึ่งปรากฏขึ้นในห้องของเธอ​ ซึ่งหญิงสาวคนนั้นได้มอบทางสว่างให้กับเธอ​ นั่นก็คือ​ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายชื่อสมาชิก
1. นางสาว กานต์ทิตา รัดรอดกิจ
2. นางสาว ชุติมา ใจรักมิตรเเท้
3. นางสาว วรรณิกา โชครัตน์ประภา
4. นาย สุรวิช บุญมาวงษา
5. นางสาว สุธีกานต์ เเก้วเเสง
6. นางสาว ณัฏฐา แก่นประกอบ
7. นางสาว ณัฐฏณิชา แฟงสม
8. นาย อธิวัฒน์ อำเพริดเพรา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

 

Tags: , , , , , , , ,