การนำเสนอผลงานหัวข้อ “สูตรอาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช้าสีทองที่ให้สารต้านภูมิแพ้สูงและชาต้านภูมิแพ้” โดย ดร.ปฐมาวรรณ ฉิมมา จากฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บนเวทีกิจกรรม Technology Pitching งาน Thailand Tech Show 2019 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน (360 Innovation X Sustainability)” วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,