“แสง UV-C ฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ได้จริงหรือไม่” มาฟังคำตอบจาก ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) ใน R&D Sharing 2021 EP.1 วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 – 11.15 น.

 

Tags: , , , , , , ,