ขณะที่ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในฐานการผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ ก็ได้เตรียมเดินหน้าผลักดันยานยนต์ไฟฟ้า ให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หัวใจสำคัญที่เป็นความท้าทายในการปฏิวัติสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า คือ การพัฒนาแบตเตอรี่

สวทช. โดย เอ็มเทคและเนคเทค ได้ร่วมกับสถาบันยานยนต์ ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และชิ้นส่วนยานยนต์ขั้นสูง สามารถพัฒนาต้นแบบแพ็คแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพได้สำเร็จ ความสำเร็จจากการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ยานยนต์ไฟฟ้าของไทย พุ่งทะยานขึ้นแท่นอุตสาหกรรมใหม่ได้อย่างเข้มแข็งในอนาคต

 

Tags: , , , , ,