ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 1 วิกฤตข้าวและชาวนาไทย

“ข้าว” ไม่ได้เป็นเพียงอาหารหลักที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน แต่ ข้าว ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยทั้งประเทศ ตั้งแต่ปี 2555 ไทยเสียตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกให้แก่ ประเทศอินเดียและเวียดนาม ที่แซงหน้าไทยขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกข้าวมากที่สุดอันดับ 1 และ 2 ของโลก

continue reading »