• The Top 12 Researchers – ดร.วรรณพ วิเศษสงวน

  The Top 12 Researchers – ดร.วรรณพ วิเศษสงวน

  ดร.วรรณพ วิเศษสงวน นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สวทช. ผู้พัฒนาผลงานวิจัยอาหารคนและอาหารสัตว์ ได้พัฒนาปรับปรุงคุณภาพอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ใช้เซลล์จุลินทรีย์ และเอนไซม์หรือใช้สิ่งที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพอาหารให้ดียิ่งขึ้น

  continue reading »

   
   
 • The Top 12 Researchers – ดร.สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล

  The Top 12 Researchers – ดร.สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล

  ดร.สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สวทช. ผู้พัฒนาผลงานวิจัยยาต้านมาลาเรีย P218 ที่ใช้ได้ดีกับมาลาเรียดื้อยา ถ้าผ่านการทดสอบในคนได้ ก็จะเป็นยาที่คนไทยทำได้เป็นตัวแรกในประเทศไทยและเป็นยานำร่องที่จะไปพัฒนาตัวยาอื่นๆ ต่อไป

  continue reading »

   
   
 • Startup Thailand 2016 – ธีระชาติ ก่อตระกูล

  Startup Thailand 2016 – ธีระชาติ ก่อตระกูล

  สัมภาษณ์ คุณธีระชาติ ก่อตระกูล (แม็กซ์) CEO และผู้ก่อตั้ง บริษัท สยามสแควร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน StockRadars เรดาร์ตรวจจับหุ้นที่ช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายขึ้น

  continue reading »

   
   
 • Startup Thailand 2016 – พรทิพย์ กองชุน

  Startup Thailand 2016 – พรทิพย์ กองชุน

  สัมภาษณ์ คุณพรทิพย์ กองชุน (อ้อ) CEO เว็บไซต์ Jitta.com ผู้บริหาร Jitta.com แพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลก

  continue reading »

   
   
 • Startup Thailand 2016 – อมฤต เจริญพันธ์

  Startup Thailand 2016 – อมฤต เจริญพันธ์

  สัมภาษณ์ คุณอมฤต เจริญพันธ์ CEO บริษัท ฮับบา จำกัด ผู้ก่อตั้ง HUBBA คอมมูนิตี้สุดฮิปสำหรับ Startup ในเมืองไทย

  continue reading »