สารคดี ชะนีในป่าใหญ่

นักวิทยาศาสตร์เฝ้าติดตามดูพฤติกรรม และชีวิตของชะนีมือขาวที่เขาใหญ่นานนับสิบปี จนทำให้ทราบความหมายของเสียงร้องในรูปแบบต่างๆ ของชะนี การใช้ชีวิต และความสำคัญของชะนีต่อระบบนิเวศ

continue reading »