ปัจจุบันมีหลากหลายเทคโนโลยี ที่สามารถตรวจสอบวัตถุที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ได้ โดยไม่ต้องเปิดหีบห่อ หนึ่งในนั้นคือ การใช้เทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์ ที่มีความสามารถในการตรวจสอบความชื้น และสิ่งแปลกปลอม ภายในผลิตภัณฑ์แบบไม่ทำลาย

และในขณะเดียวกัน ก็มีความปลอดภัยจากกัมมันตรังสี ไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์สิ่งมีชีวิต ทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์ ได้เล็งเห็นศักยภาพของเทคโนโลยีดังกล่าว จึงพัฒนาระบบจำลองสายพานการผลิต ที่มีการนำเทคโนโลยีการสร้างข้อมูลภาพดิจิทัล ด้วยคลื่นเทระเฮิรตซ์ มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพในบรรจุภัณฑ์

 

Tags: , , , , , , , , , , ,