[jwplayer mediaid=”423″]

รายการ Science News ตอนนี้จะเล่าถึง เทคโนโลยีในการควบคุม หรือสั่งงานคอมพิวเตอร์ ด้วยการใช้การเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นตัวรับและส่งสัญญาณการควบคุม โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องไปสัมผัสกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เลย สำหรับคนที่ขี้ลืม มาหาคำตอบกันว่า การจดจำและการหลงลืมนั้น เกี่ยวข้องกับปัจจัยอะไร นักวิทยาศาสตร์มีวิธีการในการหาคำตอบอย่างไร จะได้ผลเป็นอย่างไร และความรู้นี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ หรือช่วยแก้ปัญหาการหลงลืมอย่างไร  ติดตามหาคำตอบได้ในรายการ สุดท้ายจะเป็นการแนะนำเว็บไซต์ฟิสิกส์แบบไทยๆ ทีมีข้อมูลที่มีประโยชน์มากมาย สำหรับผู้ที่สนใจในฟิสิกส์

 

Tags: , ,