[jwplayer mediaid=”550″]

รายการ Science News ในตอนนี้จะนำเสนอเรื่องราวของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ คุณสมบัติของสารคัดหลั่งประเภทต่างๆ ที่ผลิตจากต่อมจำเพาะของแมลงตัวเล็กๆ เจ้าสารเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร มีความสำคัญอย่างไร ติดตามหาคำตอบได้ในรายการ สำหรับผู้พิการทางสายตา ที่เกิดจากโรคจอประสาทตาเสื่อม ปัจจุบันมีงานวิจัยที่พัฒนาเทคโนโลยีในการฝังจอประสาทตาเทียม ที่จะช่วยทำให้ผู้ที่เป็นโรคนี้สามารถมองเห็นได้ดีขึ้น และสำหรับหลายๆ คนที่มีปัญหามีข้อสงสัยว่าศัพท์วิทยาศาสตร์บางคำจะเขียนอย่างไร จะอ่านอย่างไร หรือมีความหมายอย่างไร รายการตอนนี้จะแนะนำให้รู้จักกับ เว็บไซต์ที่ช่วยไขปัญหาในเรื่องนี้

 

Tags: , ,