รายการ Science News ในตอนนี้ จะนำท่านไปรู้จักกับหลายๆ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสมรรถภาพของสมองในคน  เช่น ถ้าผู้สูงอายุนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมาก ก็จะมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมได้น้อยกว่าคนปกติ หรือถ้าผู้สูงอายุที่สามารถพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา ก็จะมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมได้ช้าลงประมาณ ๕ ปี นอกจากนี้จะมีปัจจัยอื่นๆ อีกหรือไม่ ที่มีผลต่อการเสื่อมสมรรถภาพของสมอง ติดตามหาคำตอบได้ครับ

จากนั้นมาพบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความฝัน หรือปรับเปลี่ยนความฝันโดยการควบคุมเสียงที่ได้ยิน ผลการทดลองจะเป็นอย่างไรนั้น สามารถติดตามหาคำตอบได้ครับ สุดท้ายเป็นเรื่องของการแข่งขันตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อย ที่จัดโดยสมาคมดาวเคราะห์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย MIT และมหาวิทยาลัยอริโซน่า สำหรับเยาวชนที่อายุไม่เกิน ๑๘ ปีคนใดที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดของการแข่งขันได้ในรายการ

 

Tags: , , , , , ,