รายการ Science News  ในตอนนี้จะนำเสนองานวิจัย ที่ทำการศึกษาถึงลักษณะการก่อตัว รูปทรง และอานุภาพการทำลายล้างของคลื่นยักษ์สึนามิ ซึ่งงานวิจัยนี้ทำให้เราเข้าใจปัจจัย ที่จะทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ และสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปทำการวิจัยต่อในอนาคต เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพได้ในอนาคต

จากนั้นเรามาดูงานวิจัยที่มีเป้าหมายในการหาคำตอบว่า ทำไมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ใต้ทะเล จึงสามารถดำดิ่งลงไปหากินใต้ทะเลลึก ที่มีสภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้อย่างปลอดภัย ปิดท้ายด้วยงานวิจัยที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลกระทบของการใช้พลังงานทดแทนกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งพบว่าการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ทำให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม มากกว่าการใช้น้ำมัน เรื่องนี้จะจริงหรือไม่ อย่างไร ติดตามหาคำตอบได้ในรายการครับ

 

Tags: , , , , , ,