พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เพิ่มโอกาสแข่งขัน สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้าน IT

ITAP สวทช. สนับสนุนบริษัทแอพแมน จำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการ Software as a service สำหรับลูกค้าในหลายกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประกันภัย สถาบันการเงิน สินเชื่อ cryptocurrency และอีกมากมาย ซึ่งต้องรักษาความลับของลูกค้าอย่างสูงสุด

continue reading »