นวนุรักษ์ : แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการข้อมูล และให้บริการวัฒนธรรมและความหลากหลายชีวภาพ

“นวนุรักษ์ เป็นแพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการข้อมูลวัฒนธรรม ซึ่งอาจจะเป็น โบราณวัตถุ ใบลาน จดหมายเหตุ ประเพณี วิถีชีวิต รวมถึงข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นพืชและสัตว์ท้องถิ่น ที่จัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเองแล้ว ยังสามารถใช้งานทางด้านการท่องเที่ยวได้ โดยการจัดเก็บข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยว สร้างเส้นทางการท่องเที่ยว และการนำชมได้ด้วยตัวเอง แนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว

continue reading »