พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เครื่องตรวจสอบและคัดแยกแบบลมเป่าบนสายพานลำเลียง

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เครื่องตรวจสอบและคัดแยกแบบลมเป่าบนสายพานลำเลียง

continue reading »