พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ระบบคาดการณ์การอพยพของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ระบบคาดการณ์การอพยพของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว

continue reading »