พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน REMI ระบบติดตามสุขภาพหญิงตั้งครรภ์

นักวิจัย สวทช. พัฒนา ระบบแชตบอตสำหรับติดตามและประเมินภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ หรือ REMI ผู้ช่วยที่จะคอยติดตามน้ำหนักของคุณแม่ตั้งครรภ์ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ให้คำแนะนำด้านโภชนาการ คำนวณแคลอรีที่ต้องการต่อวัน คำนวณปริมาณอาหารและน้ำหนักตัวที่เหมาะสม แนะนำการออกกำลังกาย รายการอาหารที่เหมาะสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ และถามตอบปัญหาสุขภาพตลอดช่วงอายุครรภ์ผ่านทาง LINE Chatbot

continue reading »