พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ค่ายหุ่นยนต์ครู เอ็มเทค – สสวท.

สวทช. ร่วมกับ สสวท. จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ ค่ายหุ่นยนต์ครู เอ็มเทค – สสวท. ระหว่างวันที่ 13 พ.ย.-17 พ.ย. 2560 โดยมุ่งหวังจะส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ ในศาสตร์ด้านโรโบติกส์ ในระดับโรงเรียน เพื่อพื้นฐานที่ดีและเป็นทรัพยากรบุคคลที่สามารถสร้างนวัตกรรมได้ในอนาคต

continue reading »