พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียน สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

การสอนนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนนั้น คุณครูจำเป็นต้องใช้วิธีการสอนที่แตกต่างจากวิธีทั่วไป ซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายๆ เลย แต่เดี๋ยวนี้ คุณครูยิ้มได้แล้ว เพราะเรามีเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการสอน ส่วนนักเรียนเองก็ใช้ฝึกฝนเพิ่มทักษะการอ่านการเขียนได้ด้วยตนเอง

continue reading »