พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ขนทัพงานวิจัย ยกระดับเกษตรกรไทย ในงานมหานครผลไม้

สวทช. โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) นำผลงานวิจัยด้านการเกษตร ร่วมจัดแสดงใน “งานมหานครผลไม้ภาคตะวันออก” ประจำปี 2560

continue reading »