R&D Sharing 2021 EP3: ทางเลือกใหม่ วัคซีนไทยแบบพ่นจมูก

มาอัปเดตความก้าวหน้างานวิจัยด้านวัคซีน กับนักวิจัยของ สวทช. ดร.ษมาภรณ์ ธีรเวชญาณ จากทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ใน R&D Sharing 2021 EP.3 ตอน “ทางเลือกใหม่ วัคซีนไทยแบบพ่นจมูก” วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 – 11.15 น.

continue reading »