Science News – 2014/02/25

รายการ Science News จะนำทุกท่านไปพบกับโครงการสร้างมือหุ่นยนต์สำหรับผู้พิการ ในรูปแบบ โอเพนซอร์ซ ที่สามารถจะเป็นเจ้าของได้ง่ายยิ่งขึ้น จากนั้นไปทำความรู้จักกับงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกนี้ และปิดท้ายด้วยงานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกพืชผักสำหรับบริโภคนอกโลก

continue reading »