ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน เสื้อดมกลิ่นกายอัจฉริยะ

คณะวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาเทคโนโลยีเสื้อดมกลิ่นกายขึ้นมา โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เคมีบนผ้า และระบบการตรวจวัดกลิ่นแบบสวมใส่ ที่ตอบสนองต่อสารประกอบอินทรีย์ระเหย ประเภทแอมโมเนีย ไตรเอทิลอะมีน และอะซิโตน ที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของมนุษย์

continue reading »