พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ลูกตาเทียมเพื่อคนไทย

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ลูกตาเทียมเพื่อคนไทย

continue reading »