• 1 นาที กับ BCG Model ตอน Magik Growth นวัตกรรมถุงห่อผลไม้

  1 นาที กับ BCG Model ตอน Magik Growth นวัตกรรมถุงห่อผลไม้

  Magik Growth คือนวัตกรรมถุงห่อผลไม้นอนวูฟเวน พัฒนาโดยเอ็มเทค สวทช. มีสมบัติพิเศษคือให้น้ำและอากาศถ่ายเทได้สะดวก สามารถคัดเลือกช่วงแสงที่ผลไม้ต้องการ ช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชและลดการเข้าทำลายของสัตว์กัดแทะ

  continue reading »

   
   
 • Silicon Gel นวัตกรรมแผ่นผ้าเคลือบซิลิโคนเจลเพื่อลดการเกิดแผลเป็น

  Silicon Gel นวัตกรรมแผ่นผ้าเคลือบซิลิโคนเจลเพื่อลดการเกิดแผลเป็น

  เอ็มเทคได้ร่วมกับบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด มหาชน และสถานพยาบาล 18 แห่งทั่วประเทศ ทดสอบการใช้แผ่นผ้าเคลือบซิลิโคนเจลร่วมกับการส่งผ้ายืดรัด ที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ นวัตกรรมแผ่นผ้าเคลือบซิลิโคนเจลนี้ จึงช่วยลดการพึ่งพาวัสดุจากต่างประเทศได้ และช่วยให้ผู้ป่วยในประเทศสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น

  continue reading »

   
   
 • โครงการขยายผลการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุ

  โครงการขยายผลการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุ

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงอายุ

  continue reading »

   
   
 • R&D Sharing 2021 EP2: อยู่อย่างไรเมื่อชีวิตไร้สัมผัส

  R&D Sharing 2021 EP2: อยู่อย่างไรเมื่อชีวิตไร้สัมผัส

  เราจะอยู่อย่างไรเมื่อชีวิตไร้สัมผัส มาร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค้นหาคำตอบไปกับนักวิจัย สวทช. ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) กับนวัตกรรม “ลิฟต์ MagikTuch ไร้สัมผัส ลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด-19” ใน R&D Sharing 2021 EP.2 วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 – 11.15 น.

  continue reading »

   
   
 • โครงการนักวิจัยแกนนำ

  โครงการนักวิจัยแกนนำ

  กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้จัดตั้งโครงการนักวิจัยแกนนำขึ้น เพื่อสนับสนุนกลุ่มนักวิจัย ที่มีศักยภาพสูงในระดับศาสตราจารย์ หรือเทียบเท่า ให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ในหลากหลายมิติ อย่างเป็นรูปธรรม

  continue reading »