พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เฟ้นหานักวิทย์รุ่นใหม่ ร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล

สวทช. ได้รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระประสงค์ให้นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลในอดีต รวมทั้งการสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก

continue reading »