พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ผสมเทียมโคนม มั่นใจ ได้ชัวร์

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ผสมเทียมโคนม มั่นใจ ได้ชัวร์

continue reading »