นาแห้ว…ผืนดินแห่งความหวัง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ไบโอเทค สวทช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเครือข่ายพันธมิตร ได้ลงพื้นที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าไปพลิกฟื้นผืนดิน ร่วมกับผู้นำเกษตรกร ทำให้ชุมชนสามารถผลิตสตรอว์เบอร์รี่ขาย เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน 1.4 ล้านต่อปี

continue reading »