การแถลงข่าว “โครงการแข่งขัน The 2nd Kibo Robot Programming Challenge”

การแถลงข่าว “โครงการแข่งขัน The 2nd Kibo Robot Programming Challenge” กับภารกิจสุดท้าทายเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ Astrobee ของ NASA และบรรยายพิเศษ “ภารกิจสร้างกำลังคน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอวกาศไทย” วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00–11.00 น.

continue reading »