พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ReachBook: โปรแกรมอ่านอีบุ๊กสำหรับทุกคน

“ReachBook” เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB นอกจากจะอ่านหนังสือได้แล้ว ยังแสดงสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น รูปภาพ คลิปวิดีโอ เสียงอ่าน และคำบรรยายภาพ ที่ช่วยให้คนทุกกลุ่มที่มีความต้องการแตกต่างกัน สามารถใช้งานหนังสือเล่มเดียวกันได้

continue reading »