อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ทุกวันที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย นิคมวิจัยสำหรับเอกชนครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย คลิปนี้จะแนะนำให้ได้รู้จักกับผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม ที่ให้บริการภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางการต่อยอดธุรกิจ สร้างรายได้ และพัฒนาประเทศ

continue reading »