การแถลงข่าวเปิดตัว “อุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้าย”

การแถลงข่าวเปิดตัว “อุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้าย” และสัมมนาในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมผู้ผลิตรถบรรทุกเพื่อยกระดับความปลอดภัยของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์ หรือสิ่งของด้วยอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้าย” วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ณ อาคารสราญวิทย์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

continue reading »