รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน “อุทยานวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย ก้าวไกลทันโลก”

รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน “อุทยานวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย ก้าวไกลทันโลก” ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558

continue reading »