ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน รถพยาบาลนิรภัย ปกป้องชีวิตผู้โดยสาร

นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ร่วมมือกับบริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั่น พัฒนาห้องโดยสารรถพยาบาล ออกแบบโครงสร้างของตัวถัง และห้องโดยสารรถพยาบาล ให้เป็นโครงสร้างแบบ “ซุปเปอร์สตรัคเจอร์” ซึ่งจัดอยู่ในหมวดอุปกรณ์ “แพสสีฟ เซฟตี้” หรืออุปกรณ์ช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ จากหนักให้เป็นเบา ช่วยปกป้องชีวิตของผู้โดยสาร ระหว่างเหตุการณ์พลิกคว่ำของตัวรถได้

continue reading »