การผลิตลูกตาเทียมโพลิเอทิลีนแบบมีรูพรุน

ปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากประสบปัญหาสูญเสียดวงตาถาวร ต้องผ่าตัดนำลูกตาออก ทำให้เกิดเป็นช่องว่างในเบ้าตาซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นใจและการใช้ชีวิตประจำวัน กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) พัฒนาการผลิตลูกตาเทียมพอลิเอทิลีนแบบมีรูพรุน ซึ่งมีน้ำหนักเบาและกลอกตาได้เสมือนจริงไม่เลื่อนหลุดง่าย สร้างโอกาสให้ผู้สูญเสียดวงตาได้เข้าถึงเทคโนโลยีลูกตาปลอมเสมือนจริงอย่างเท่าเทียม

continue reading »