พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เพิ่มมูลค่าผ้าพื้นเมืองด้วยนาโนเทคโนโลยี

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เพิ่มมูลค่าผ้าพื้นเมืองด้วยนาโนเทคโนโลยี

continue reading »